Laboratoriniai tyrimai | Paslaugos
255
page-template-default,page,page-id-255,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Paslaugos

Mėginių atrinkimas, ėminių ėmimas

Laboratorijos specialistai gali atvykti į užsakovo objektus ir atlikti mėginių, ėminių atranką bei paėmimą.

Laboratorija yra akredituota ėminių iš automobilių kelio dangos, įvairios paskirties aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų konstrukcinių sluoksnių bei elementų, natūralių telkinių, sluoksnių, krūvų, pylimų, karjerų ir kt. ėmimui.

Ėminiai gali būti paimti medžiagos tinkamumui nustatyti, savikontrolės, kontrolės, nepriklausomai kokybės kontrolės tyrimams.

Laboratorija yra pajėgi atrinkti bituminių mišinių, skirtų keliams ir kitiems dengiamiems plotams, ėminius jų fizikinėms savybėms ir sudėčiai nustatyti.

 

Granuliometrinės sudėties nustatymas

Granuliometrinė sudėtis – dalelių pagal stambumą pasiskirstymas, išreikštas
išbirų per nustatytą sietų skaičių masės procentais.

Laboratorija yra akredituota atlikti granuliometrinės sudėties nustatymą pagal LST EN 933-1, LST 1360.1 standartų reikalavimus.

 

 

Užterštumo nustatymas

Mineralinės dulkės, smulkelės – mineralinės medžiagos dalelės,
praeinančios pro 0,063 mm akučių dydžio sietą.

Laboratorija yra akredituota atlikti užterštumo, smulkelių kiekio nustatymą pagal LST EN 933-1, LST 1360.1 standartų reikalavimus.

 

 

Stambiosios mineralinės medžiagos dalelių formos plokštumo rodiklio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų dalelių formos plokštumo rodiklio (FI) nustatymą pagal LST EN 933-3 standarto reikalavimus.

 

 

Stambiosios mineralinės medžiagos dalelių formos rodiklio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų dalelių formos rodiklio (SI) nustatymą pagal LST EN 933-4 standarto reikalavimus.

 

 

Užpildų trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti aptrupėjusių ir skelto paviršiaus dalelių, įskaitant ir visiškai sutrupintų dalelių bei visiškai apzulintų dalelių procentinio kiekio nustatymą pagal LST EN 933-5 standarto reikalavimus.

 

 

Užpildų piltinio tankio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti sausų laisvai supiltų užpildų piltinio tankio nustatymą pagal LST EN 1097-3 standarto reikalavimus.

Šis tyrimas taikomas natūraliems ir dirbtiniams užpildams, kurių didžiausias dalelių stambumas iki 63 mm.

 

Užpildų piltinio tankio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti sausų laisvai supiltų užpildų piltinio tankio nustatymą pagal LST EN 1097-3 standarto reikalavimus.

Šis tyrimas taikomas natūraliems ir dirbtiniams užpildams, kurių didžiausias dalelių stambumas iki 63 mm.

 

Vandens kiekio užpilduose nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti vandens kiekio užpilduose nustatymą džiovinant ventiliuojamoje krosnyje pagal LST EN 1097-3 standarto reikalavimus.

 

 

Užpildų dalelių tankio ir įmirkio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų dalelių tankio ir įmirkio nustatymą pagal LST EN 1097-6 (7, 8, 9 sk. A priedas) standarto reikalavimus.

 

 

Mineralinių medžiagų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui

Laboratorija yra akredituota atlikti pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymą esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 standarto reikalavimus.

 

 

Sausojo tankio vertės ir optimalaus vandens kiekio nustatytas (Proktoro tankinimas)

Laboratorija yra akredituota atlikti laboratorinio sausojo tankio vertės ir optimalaus vandens kiekio, nustatyto sutankinamo Proktoro būdu pagal LST EN 13286-2 (išskyrus 7.3 ir 7.6 p.) standarto reikalavimus.

 

 

Sankasos ir įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimas dinaminiu prietaisu

Laboratorija yra akredituota atlikti automobilių kelių, gatvių, aerodromų, įvairios paskirties aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų konstrukcinių elementų sankasų, įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimus dinaminiu prietaisu pagal „Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD), reikalavimus.

 

 

Sankasos ir įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimas statine sija

Laboratorija yra akredituota atlikti automobilių kelių, gatvių, aerodromų, įvairios paskirties aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų konstrukcinių elementų sankasų, įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimus statine sija (štampo skersmuo 300 mm) pagal LST 1360.5 reikalavimus.

 

 

Grunto tankio nustatymas (Žiedo metodas)

Laboratorija yra akredituota atlikti grunto tankio nustatymą Žiedo metodu pagal LST 1360.6 (10.2 p.) reikalavimus.

Šis tyrimas taikomas grunto tankiui nustatyti vietovėje.

 

 

Asfaltbetonio, asfalto mišinių rišamosios medžiagos kiekio ir granuliometrinės sudėties nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti tyrimus, skirtus tirpiojo rišiklio kiekiui bituminių mišinių ėminiuose nustatyti pagal LST EN 12697-1 stadarto reikalavimus bei bituminių mišinių mineralinių medžiagų granuliometrinės sudėties nustatymo sijojant* pagal LST EN 12697-2 standarto reikalavimus.

*Granuliometrinės sudėties nustatymas sijojant taikytinas mineralinėms medžiagoms, regeneruotoms atlikus rišiklio ekstrahavimą pagal LST EN 12697-1 standarto reikalavimus.`