Laboratoriniai tyrimai | Paslaugos
255
page-template-default,page,page-id-255,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Paslaugos

Mėginių atrinkimas, ėminių ėmimas

Laboratorijos specialistai gali atvykti į Jūsų, užsakovo, objektus ir atlikti mėginių, ėminių atranką bei paėmimą.

Laboratorija yra akredituota ėminių iš automobilių kelio dangos, įvairios paskirties aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų konstrukcinių sluoksnių bei elementų, natūralių telkinių, sluoksnių, krūvų, pylimų, karjerų ir kt. ėmimui.

Ėminiai gali būti paimti medžiagos tinkamumui nustatyti, savikontrolės, kontrolės, nepriklausomai kokybės kontrolės tyrimams.

Laboratorija yra pajėgi atrinkti bituminių mišinių, bitumo ir bituminių rišiklių, skirtų keliams ir kitiems dengiamiems plotams, ėminius jų fizikinėms savybėms ir sudėčiai nustatyti.

Laboratorija yra akredituota atlikti mėginių atrinkimą, ėminių ėmimą pagal LST EN 932-1, LST 1360.9, LST EN 13286-1, LST 1971 standartų reikalavimus

 

Granuliometrinės sudėties nustatymas

Granuliometrinė sudėtis – dalelių pagal stambumą pasiskirstymas, išreikštas
išbirų per nustatytą sietų skaičių masės procentais.

Laboratorija yra akredituota atlikti granuliometrinės sudėties nustatymą pagal LST EN 933-1, LST 1360.1 standartų reikalavimus.

 

Užterštumo nustatymas

Mineralinės dulkės, smulkelės – mineralinės medžiagos dalelės,
praeinančios pro 0,063 mm akučių dydžio sietą.

Laboratorija yra akredituota atlikti užterštumo, smulkelių kiekio nustatymą pagal LST EN 933-1, LST 1360.1 standartų reikalavimus.

 

Stambiosios mineralinės medžiagos dalelių formos plokštumo rodiklio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų dalelių formos plokštumo rodiklio (FI) nustatymą pagal LST EN 933-3 standarto reikalavimus.

 

Stambiosios mineralinės medžiagos dalelių formos rodiklio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų dalelių formos rodiklio (SI) nustatymą pagal LST EN 933-4 standarto reikalavimus.

 

Užpildų trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti aptrupėjusių ir skelto paviršiaus dalelių, įskaitant ir visiškai sutrupintų dalelių bei visiškai apzulintų dalelių procentinio kiekio nustatymą pagal LST EN 933-5 standarto reikalavimus.

 

Užpildų piltinio tankio nustatymas

Šis tyrimas taikomas natūraliems ir dirbtiniams užpildams, kurių didžiausias dalelių stambumas yra iki 63 mm.

Laboratorija yra akredituota atlikti sausų laisvai supiltų užpildų piltinio tankio nustatymą pagal LST EN 1097-3 standarto reikalavimus.

 

Vandens kiekio užpilduose nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti vandens kiekio (drėgnio) užpilduose nustatymą džiovinant ventiliuojamoje krosnyje pagal LST EN 1097-3 standarto reikalavimus.

 

Užpildų dalelių tankio ir įmirkio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų dalelių tankio ir įmirkio nustatymą pagal LST EN 1097-6 (7, 8, 9 sk. A priedas) standarto reikalavimus.

 

Mineralinių medžiagų mišinių ir gruntų pralaidumo vandeniui nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymą esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 standarto reikalavimus.

 

Sausojo tankio vertės ir optimalaus vandens kiekio nustatymas (Proktoro tankinimas)

Laboratorija yra akredituota atlikti laboratorinio sausojo tankio vertės ir optimalaus vandens kiekio, nustatyto sutankinamo Proktoro būdu pagal LST EN 13286-2 (išskyrus 7.3 ir 7.6 p.) standarto reikalavimus.

 

Sankasos ir įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimas dinaminiu prietaisu

Laboratorija yra akredituota atlikti automobilių kelių, gatvių, aerodromų, įvairios paskirties aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų konstrukcinių elementų sankasų, įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimus dinaminiu prietaisu pagal „Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD), reikalavimus.

 

Sankasos ir įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimas statine sija

Laboratorija yra akredituota atlikti automobilių kelių, gatvių, aerodromų, įvairios paskirties aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų konstrukcinių elementų sankasų, įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimus statine sija (štampo skersmuo 300 mm) pagal LST 1360.5 reikalavimus.

 

Grunto tankio nustatymas (Žiedo metodas)

Šis tyrimas taikomas grunto tankiui nustatyti užsakovo vietovėje.

Laboratorija yra akredituota atlikti grunto tankio nustatymą Žiedo metodu pagal LST 1360.6 (10.2 p.) reikalavimus.

 

Mineralinių medžiagų atsparumo trupinimui nustatymas (Los Angeles metodas)

Laboratorija yra pajėgi atlikti Los Angeles koeficiento nustatymą pagal LST EN 1097-2 standarto reikalavimus.

 

Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu

Laboratorija yra pajėgi atlikti kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų nustatymą pagal LST EN 13036-7 standarto reikalavimus.

 

Bitumo ir bituminių rišiklių mėginių paruošimas

Laboratorija yra pajėgi paruošti tiriamuosius ėminius pagal LST EN 12594 standarto reikalavimus.

 

Bitumo ir bituminių rišiklių juslinių savybių nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bitumo ir bituminių rišiklių juslinių savybių apibūdinimą pagal LST EN 1425 standarto reikalavimus.

 

Bitumo ir bituminių rišiklių adatos penetracijos nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bitumo ir bituminių rišiklių adatos penetracijos  nustatymą pagal LST EN 1426 standarto reikalavimus.

 

Bitumo ir bituminių rišiklių minkštėjimo temperatūros nustatymas (Žiedo ir rutulio metodas)

Laboratorija yra pajėgi atlikti bitumo ir bituminių rišiklių minkštėjimo temperatūros nustatymą pagal LST EN 1427 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių ėminių (kernų) ėmimas, ertmių užtaisymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių ėminių (kernų) išpjovimą iš paklotos ir sutankintos medžiagos pagal LST EN 12697-27 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių rišamosios medžiagos kiekio ir granuliometrinės sudėties nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti tyrimus, skirtus tirpiojo rišiklio kiekiui bituminių mišinių ėminiuose nustatyti pagal LST EN 12697-1 standarto reikalavimus bei bituminių mišinių mineralinių medžiagų granuliometrinės sudėties nustatymo sijojant* pagal LST EN 12697-2 standarto reikalavimus.

*Granuliometrinės sudėties nustatymas sijojant taikytinas mineralinėms medžiagoms, regeneruotoms atlikus rišiklio ekstrahavimą pagal LST EN 12697-1 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių didžiausio tankio nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių didžiausio tankio nustatymą pagal LST EN 12697-5 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių tariamojo tankio nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių tariamojo tankio nustatymą pagal LST EN 12697-6 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių tuštymėtumo rodiklių nustatymą pagal LST EN 12697-8 standarto reikalavimus.

 

Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo gebos nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo gebos nustatymą pagal LST EN 12697-11 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių jautrumo vandeniui nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių jautrumo vandeniui nustatymą pagal LST EN 12697-12 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių temperatūros nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių temperatūros nustatymą pagal LST EN 12697-13 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių vandens kiekio nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių vandens kiekio nustatymą pagal LST EN 12697-14 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių netiesioginio tempiamojo (skeliamojo) stiprio nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių netiesioginio tempiamojo (skeliamojo) stiprio nustatymą pagal LST EN 12697-23 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių mėginių matmenų nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių mėginių matmenų nustatymą pagal LST EN 12697-29 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių mėginių paruošimas smūginių tankintuvu

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių mėginių paruošimą smūginiu tankintuvu pagal LST EN 12697-30 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių pastovumo ir plastiškumo nustatymas (Maršalo tyrimas)

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių mišinių pastovumo ir plastiškumo nustatymą pagal LST EN 12697-34 standarto reikalavimus.

 

Bituminių mišinių maišymas laboratorijoje

Laboratorija yra pajėgi paruošti ir sumaišyti bituminius mišinius pagal LST EN 12697-35 standarto reikalavimus.

 

Bituminių dangų storio nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti bituminių dangų storių nustatymą pagal LST EN 12697-36 standarto reikalavimus.

 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymas

Laboratorija yra pajėgi atlikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymą pagal MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinių nurodymų reikalavimus.