Laboratoriniai tyrimai | Naujienos
253
page-template-default,page,page-id-253,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Naujienos

2023 m., II ketvirtį UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarplaboratoriniuose palyginamuose (ILC) tyrimuose ir programoje. Programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – gruntai (laikomoji geba, nustatant statinio apkrovimo plokšte, pagal LST 1360-5 standartą). Statinio apkrovimo plokšte palyginamųjų tyrimų organizatorius – Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija (Lietuva). Tyrimų tikslas: įvertinti dalyvaujančių laboratorijų kompetenciją atliekant anksčiau minėtą tyrimą.

Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus.

2023 m., III ketvirtį UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT/ILC) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT/ILC organizatorius (Insitute for testing materials, IMS Institute a.d. Belgradas, Serbija), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – bitumas ir bituminiai rišikliai. Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus.

2023 m., II ketvirtį UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT/ILC) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT/ILC organizatorius (Union of Construction Laboratory Specialists of BulgariaUCLSB, Bulgarija), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – bituminiai mišiniai (asfaltas, asfaltbetonis). Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus.

2023 m., II ketvirtį UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT organizatorius (Brno University of Technology, Čekija), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – užpildai, mineralinės medžiagos ir mikroužpildai. Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimus gauti patikimus rezultatus.

2023 m., I ketvirtį UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT organizatorius (Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd., Bulgarija), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – užpildai, mineralinės medžiagos. Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimus gauti patikimus rezultatus.

2022-11-28 dieną Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos dar kartą pakartotinio akreditavimo metu pripažino, jog UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ atitinka laboratorijos veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose. UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ akredituota atlikti gruntų, užpildų, nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių, kelių, aerodromo dangų ir kitų eismo zonų paviršių ir konstrukcijų, bitumo ir bituminių rišiklių bei mišinių bandymus ir ėminių ėmimą (plačiau žr. http://db.nab.lt/ais/accreditation/9a271809-e236-428e-ba4e-b1b5462986b1).

2022 m. UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT organizatorius (Brno University of Technology, Čekija), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – užpildai, mineralinės medžiagos. Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimus gauti patikimus rezultatus.

2021-04-19 dieną Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos pripažino, jog UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ atitinka laboratorijos veiklai keliamus reikalavimus ir akreditavo UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ lanksčiai akreditavimo sričiai. Nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sričiai vienas lankstumo atvejis bandymų/ėminių ėmimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymas (plačiau žr. http://db.nab.lt/ais/accreditation/9a271809-e236-428e-ba4e-b1b5462986b1).

2020-03-06 dieną Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos akreditavo bei suteikė leidimą UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ atlikti bitumo ir bituminių rišiklių bei bituminių mišinių tyrimus/bandymus ir ėminių ėmimą akredituotoje srityje (plačiau žr. http://db.nab.lt/ais/accreditation/9a271809-e236-428e-ba4e-b1b5462986b1).

Daugiau informacijos apie mūsų laboratorijos teikiamas paslaugas žiūrėkite skiltyje „PASLAUGOS“.

2020-03-06 dieną Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos dar kartą pripažino, jog UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ atitinka laboratorijos veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose (plačiau žr. http://db.nab.lt/ais/accreditation/9a271809-e236-428e-ba4e-b1b5462986b1).

2019 m. UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT/ILC) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT/ILC organizatorius (Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria – UCLSB), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – bituminiai mišiniai (asfaltas, asfaltbetonis) bei užpildai, mineralinės medžiagos. Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus.

2019 m. UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT/ILC) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT/ILC organizatorius (Insitute for testing materials, IMS Institute a.d. Belgradas, Serbija), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – bitumas ir bituminiai rišikliai. Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus.

2019 m. UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT/ILC) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT/ILC organizatorius (Insitute for testing materials, IMS Institute a.d. Belgradas, Serbija), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – užpildai, mineralinės medžiagos. Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus.

2018 m. UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT/ILC) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT/ILC organizatorius (Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria – UCLSB), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – bituminiai mišiniai (asfaltas, asfaltbetonis). Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus.

[/vc_column][/vc_row]