Laboratoriniai tyrimai | Naujienos
253
page-template-default,page,page-id-253,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Naujienos

2017 metais Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos pripažino, jog UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ atitinka laboratorijos veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17025 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose, bei akreditavo UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ atlikti kelio dangos paviršių, užpildų, gruntų, mineralinių medžiagų, nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių bandymus ir ėminių ėmimą.

 

2017 m. UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ dalyvavo tarptautiniuose atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginamuose (PT/ILC) tyrimuose ir programoje, kurią organizavo pripažintas PT/ILC organizatorius (Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria – UCLSB), akredituotas pagal EN 17043 standarto reikalavimus.

Tarptautinė programa apėmė laboratorijoje atliekamų tyrimų sritį – užpildai, gruntai, mineralinės medžiagos, nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. Pasiekti rezultatai buvo patenkinami ir įrodantys UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus.

UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“  yra pajėgi atlikti asfaltbetonio bei asfalto mišinių tyrimus, atrinkti ėminius iš užsakovo objektų.

Šiuo metu laboratorija atlieka asfaltbetonio, asfalto mišinių ir kernų rišamosios medžiagos kiekio (pagal LST EN 12697-1 standarto reikalavimus) ir granuliometrinės sudėties (pagal LST EN 12697-2 standarto reikalavimus) nustatymo tyrimus. Užsakovui pageidaujant laboratorijos specialistai gali atvykti atrinkti karštojo asfalto mėginius, ėminius iš gamyklų, klotuvų ar kt. objektų.

Daugiau žiūrėti skiltyje „PASLAUGOS“